Η ζωή είναι πανίσχυρα διεισδυτική

Η ζωή είναι πανίσχυρα διεισδυτική. Έχει την ορμή του ενστίκτου… Διαπερνά το πρόβλημα.

Εξ’ ορισμού είναι μεγαλύτερη από αυτό. Μην την περιορίζετε στη δυσκολία. Μην την ταυτίζετε με το εμπόδιο… Νιώστε τη δυναμική της!