Το ταξίδι σας ίσως αρχίζει εδώ. . . 

Η ψυχολογία και η ψυχιατρική απευθύνονται στo  πιο πλούσιο, στο πιο βαθύ   και ταυτόχρονα στο   πιο «προκλητικό»   κομμάτι του εαυτού μας.

Για να διεργαστούν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής ακολουθούν πολλούς δρόμους και    προσεγγίσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ